annebebek.com - Anne sütü ve emzirmenin bilgi nokası

 
Anne Hizmet Birimi'nden
"Emzirme Danışmanlarımız"a
0 (216) 455 40 78
ve
0 (232) 464 20 36

numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz!

Anne Sütü Emzirme Danışmanlık Süt Pompaları Emzirme Yardımcıları Emzirme Aksesuarları
Yapay beslenmenin(biberonla beslemenin) sakyncalary
 

Yapay beslenme sonucu özellikle anne biberon kullanyyor ve her beslenme sonrasy kaynatmyyor ise bakteriyel bula?ma (kontaminasyon) olabilir. Bakteri, ek besinler içinde hyzla ço?alyr. Süt ek?i bir koku almadan, bir ba?ka deyi?le bozuldu?u anla?ylmadan uzun bir süre önce de bebek için tehlikeli olabilir.

Ynek sütü enfeksiyonlara kar?y koruyan canly beyaz küre ve antikorlar içermez. Yapay beslenen bebeklerde ishal ve solunum yolu enfeksiyonlary daha syk olur.

YAPAY BESLENEN BEBEKLER DAHA SIK HASTA OLUR.  

Bazy annelerinin hazyr mama ya da inek sütü satyn alma gücü yoktur. Sulandyrylmy? süt verirler, di?er ek besinleri veremezler.

Beslenme de?il doyurmaya çaba gösterirler. Bu durum bebe?in büyüme - geli?mesini olumsuz etkiler.

Ynek sütünde bulunan demir, anne sütünde oldu?u gibi tümü ile emilemez. Böylece yapay beslenen bebeklerde demir eksikli?i anemisi daha erken ve syk geli?ir.

BYBERON, BESLENME BOZUKLU?UNA YOL AÇAR.  

Ynek sütü, bazen hipernatremi (kan sodyum düzeyinin yükselmesi) yapacak kadar çok tuz içerir. Bu durum özellikle ishal olan çocuklarda daha hyzla su - tuz dengesi bozuldu?una neden olur.

Kalsiyum ve fosfat fazlaly?y, kaslarda titremeler ve kasylmalara yol açar.

Ynek sütünde, anne sütüne oranla daha fazla doymu? ya? asiti bulunur. Sa?lykly geli?en bir bebek için ise doymamy? ya? asitlerine gereksinim vardyr. Öte yandan inek sütü yeterli esansiel ya? asitleri (linoleik asit) ve kolesterol içermez. Bu ya? asitleri beyin geli?imi için gereklidir. 

Ynek sütünde gere?inden çok protein kazeini bulunur. Kazein içinde, bebe?in henüz yeterince geli?memi? böbrekleri tarafyndan atylmasy son derece güç olan kary?yk amino asitler bulunur. Annelere, ilk bebeklik döneminde inek sütünün sulandyrylarak total proteinin azaltylmasy ö?retilir. Öte yandan sulandyrylmy? sütün enerji açy?y yaratarak büyüme- geli?me gerili?i yapaca?y, sistin ve taurin gibi bebe?in beyin geli?imi için gerekli esansiel amino asitlerin de bu sulandyrylma sonucu yetersiz kalaca?y unutulmamalydyr.

Ynek sütünün, sindirimi daha güçtür. Ya?laryn sindirimi için gerekli lipaz enzimi yoktur. Keza, kazein formlarynyn sindirimi de güçtür. Sindirimin güç ve yava? olu?u, inek sütünün anne sütüne oranla bebek midesinde daha çok kalmasyna, doygunluk hissine yol açar ve syk acykan bebek görünümü yaratmazlar. Ynek sütüyle beslenen bebekte kabyzlyk ço?u kez daha syk görülür.

Ynek sütü alan bebeklerde astym ve ekzema gibi alerjik sorunlar daha syk görülür.

Biberondan emmeyi ö?renen bebek, anne memesini reddeder. Meme ba?y ?a?kynly?y ady verilen bir tablo ortaya çykar.

Anne sütü ile beslenmenin yetersiz ve ba?arysyz olu?unun nedeni ço?unlukla birkaç kez bile olsa denenen biberondur.
Arzu Üstünda?
DUNYANIN ON CESIT HALI VAR

Sutumuzu de saklayalim !

Saklama, biriktirme. Kenara koyma, stoklama…. Biz kadinlarin pek sevdigi dogasina ozgu bazi kavramlardan degilmi? Yuvayi disi kus yapar misali..

Hele bir de soz konusu olan bebegimiz olunca onun icin en saglikli en guvenilir olani daha bir saklamali, kimimiz dar gunlerde kimimiz cogu gunde sakladiklarimizi kullanabilmeliyiz, oyle degil mi?


Devami...
Ganimet Uslu
Özel Anneler...
Anne sütünün tarty?ylmaz yararyny bilerek, emzirmede kar?yla?ty?y her çe?it engellere ra?men çözüm üreten, emzirme dany?manyndan yardym alan ve bebeklerini sadece annesütü ile besleyen anneler gerçekten çok özeller.
Devami...
Duygu Akgün
ÇOCUK MU KARYYER MY? Y?TE 6 ÇÖZÜM
Günümüz ça?da? kadyny için en bilindik ikilemlerden biri olarak kar?ymyza çykyyor çocuk mu kariyer mi yapylmaly sorusu. Bugüne kadar pekçok sosyal tarty?manyn ana sorunsalyny olu?turan "kadyn", günümüzde sahip olmak için ço?u zaman sava?mak zorunda kaldy?y ve edindi?i haklara ra?men hala seçim yapmak zorunda byrakylyyor. Çocuk yapyp evinin kadyny my olacaksyn, kariyer yapyp çocuk özlemi ile mi ya?antyny geçireceksin deniyor aslynda anne adaylaryna i?verenler tarafyndan. Peki ikisi birlikte neden yapylamasyn?
Devami...
Elif Sezer
Mutlu Emzirme Haftalary
Öncelikle hepimize mutlu emzirme haftalary diliyorum. Bende 21 ay emziren bir anne olarak bu konu ile ilgili birçok endi?elerim ve tedirginliklerim olmu?tu. E?er sizinde bu gibi dü?ünceleriniz varsa ?imdiden söyleyeyim hiç endi?elenmeyin...
Devami...
Benim Hikayem: Annelerin emzirme hikayeleri. Bebekleri ile paylaştıkları mutu anılar.
 • Elif KAPLAN
  Size çok te?ekkür ederim.
  Beni çok mutlu ettiniz.
  Hala da ediyorsunuz
  ?u an dünyada en sevdi?im marka AMEDA ürün de
  çiftli LACTALINE.
  3,5 ayda sütüm neredeyse bitmi?ken tany?ty?ym...
  5/Ekim/2010 Devami icin...
 • Fatma TA?KIRAN
  MERHABALAR

  SYZLERLE TANI?MAM YLK KIZIM YREM’YN 06.07.1999 TARYHYNDE DÜNYAYA GELYP BENYM 3 AY SONRA Y?E BA?LAMAMLA BA?LADI.

  TABYKY O ZAMANDA ?YMDYKY GYBY EN BÜYÜK ARZUM KIZIMI ÇALI?T...
  28/Mayıs/2010 Devami icin...
 • Duygu Hn- Yzmir
  Merhabalar,

  11 Mart 2010' da hayatym farkly bir boyut kazandy ve canym o?lum Uras'y dünyaya getirdim...Artyk benim için hayat tamamen farklyla?my?ty...Ancak ilk günlerden beri ya?ady?ym emzir...
  26/Mayıs/2010 Devami icin...
Diger Hikayeler

| Ana Sayfa | Anne Sütü | Emzirme | Danışmanlık | Bebek Dostları | Süt Pompaları | Emzirme Yardımcıları |

| Emzirme Dünyasından Haberler | Annelerin Emzirme Hikayeleri | Site haritası (Site Map)


Tüm içerik Piyon Ltd. Şti. (http://www.piyon.com.tr/) tarafından hazırlanmıştır.

İzinsiz olarak hiçbir kopyalanamaz, aksi halde yasal işlem yapılır.

Site yazılım ve tasarımı: Membra

Emzirmek her annenin, anne sütü almak da her bebeğin en doğal hakkıdır.